portfolio > 2017

Breakthrough
Breakthrough
48" x 60"
2017

Wool, Cotton